Suomessa käytetty yleinen kielitutkintojärjestelmä perustuu Euroopan neuvoston suositukseen kielitaidon tasoasteikosta. Yleinen kielitutkinto on Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämä, aikuisille suunnattu kansallinen kielitutkinto, joka mittaa kielen osaamista käytännön tilanteissa. Hiiden Opistossa on mahdollista suorittaa perus- ja keskitason tutkintoja. Lisätietoja kielitutkinnoista löytyy opetushallituksen nettisivuilta https://www.oph.fi/yleiset_kielitutkinnot

National certificates of language proficiency

The Finnish system of national certification of language proficiency is based on the guidelines of the Council of Europe for a language proficiency scale. The National Certificate of Language Proficiency is a national language certificate for adults, developed by the National Board of Education of Finland and the University of Jyväskylä, measuring language skills in practical situations. At Hiiden Opisto, basic and intermediate level tests can be taken. You will find more information about the National Certificate on the National Board of Education’s home pages http://oph.fi/english/services/yki

ILMOITTAUTUMINEN
internetissä osoitteessa
www.hiidenopisto.fi

REGISTRATION
on the internet at
www.hiidenopisto.fi

multilangual

tutkintopaivat-YKI-yleiset-kielitutkinnot-Hiiden-Opisto