Uusi aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutus

Hiiden Opisto järjestää muun kurssitarjonnan ohella vapaan sivistystyön lukutaitokoulutukseen kuuluvia kursseja. Koulutus tunnetaan myös nimellä UMAKO eli uusi maahanmuuttajakoulutus. Opisto on saanut rahoitusta koulutuksen järjestämiseksi vuoden 2018 alusta alkaen, jolloin aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle ja vapaan sivistystyön uudeksi koulutustehtäväksi.

UMAKO-koulutukseen sisältyy luku- ja kirjoitustaidon ja suomen kielen opintojen lisäksi toiminnallisia osuuksia, kuten osallistumista muille esimerkiksi opiston taito- ja taideaineiden kursseille. Koulutuksen kohderyhmään kuuluminen edellyttää, että opiskelija tarvitsee opetusta/tukea lukemisessa ja kirjoittamisessa sekä suomen alkeiden opiskelussa ja että opiskelun tarve on kirjattu henkilön kotoutumissuunnitelmaan. Koulutus on osallistujille maksuton. Lisätietoja Hiiden Opiston maahanmuuttajaopetuksen koordinaattorilta Sara Lehtiöltä:

sara.lehtio@lohja.fi
p. 044 369 1423

Lisätietoja koulutuksesta myös Kansalaisopistojen liiton nettisivuilta:
http://kansalaisopistot.fi/uusi-aikuisten-maahanmuuttajien-lukutaitokoulutus-alkoi-kansalaisopistoissa/

Information in English:
https://nvl.org/Content/Finnish-folkbildnings-new-role-in-immigrant-education