Yhteiskuntaorientaatio on vasta Suomeen muuttaneille suunnattu kurssi, joka tarjoaa perustavanlaatuista tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä. Se antaa täällä tarvittavia kansalaistaitoja, tutustuttaa tulijan Suomen tarinaan ja antaa hyvät eväät Suomeen kotoutumiseen.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssi perustuu omakieliseen opetukseen, joka antaa tilaa ryhmässä käytävälle keskustelulle ja pohdinnalle. Kurssikonsepti on Pakolaisapu ry:n kehittämä ja kurssin vetäjänä toimii Pakolaisapu ry:n kouluttama, kurssille osallistuvien kanssa samaa kieltä puhuva Yhteiskuntaorientaation kouluttaja. Yhteiskuntaorientaatio-kurssin muotoa ja kouluttajan pätevyyttä ohjaavat tarkat laatukriteerit, mikä takaa yhdenmukaisen laadun valtakunnallisesti. Kurssin kesto on 70 oppituntia.

Hiiden Opistossa on lukuvuonna 2019-2020 järjestetty sekä arabiankielinen että tigrinjankielinen yhteiskuntaorientaatio-kurssi. Omakielisinä kouluttajina toimivat Wiam Elfadl ja Ezana Assefa. Hiiden Opisto järjestää omakielistä yhteiskuntaorientaatiota yhteistyössä kaupungin tai kunnan maahanmuuttajapalvelujen, TE-toimiston, sekä kotoutumiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa.

Lisätietoja:

  • heidi.nikula@pakolaisapu.fi
  • www.yhteiskuntaorientaatio.fi

The Civic Orientation course is aimed at newly arrived residents and provides essential information about life in Finland. The participants learn civic skills needed here, get to know the story of this country and become better equipped for integration.

The Civic Orientation course is based on teaching in the participants’ own mother tongue, giving room for group discussion and reflection. The course concept was developed by the Finnish Refugee Council. The course is taught by a Civic Orientation Instructor who speaks the same language as the course participants. Exact quality criteria ensure the same quality level of the course nationwide. The duration of the course is 70 lessons.

Hiiden Opisto has organised two Civic Orientation courses in 2019-2020, one in Arabic and one in Tigrinyan, with Wiam Elfadl and Ezana Assefa as instructors. Hiiden Opisto arranges Civic Orientation courses in cooperation with the city’s or municipality’s integration services, the TE office as well as schools offering integration courses.

More information:

  • heidi.nikula@pakolaisapu.fi
  • www.yhteiskuntaorientaatio.fi
Wiam-Elfadl-yhteiskuntaorientaatio-Hiiden-Opisto-kotoutumiskoulutus
Wiam Elfadl toimi 2019-2020 Hiiden Opistossa omakielisenä kouluttajana yhteiskuntaorientaatiokurssilla. Lue lisää Hiiden Opiston blogista! www.rajatontaoppimista.fi

>> Lue lisää Hiiden Opiston blogista!
www.rajatontaoppimista.fi