SUOMEN ERIKOISKURSSIT Special courses in Finnish

 

Suomea lasten kanssa A
FINNISH WITH CHILDREN (perustaso/ level A1)
 • 1.9.–24.11.2020
 • ti / Tue 12.00–13.30
 • Moision päiväkoti, Kurjenkatu 12-14, Lohja
 • Deichmann Tanja
 • 24 oppituntia / lessons, 37 €
 • Ilmoittautuminen 5.8. alkaen
  Enrolment starts on 5 August 2020

Tule oppimaan suomea yhdessä lapsesi kanssa! Kurssi on tarkoitettu pienten lasten ja vauvojen vanhemmille. Kurssilla opitaan suomea rennossa ilmapiirissä lapset huomioiden. Samalla pääset tutustumaan muihin vanhempiin. Ota vauvalle mukaan turvakaukalo tai alusta. Myös lasten tulee ilmoittautua. Lapsista ei makseta kurssimaksua. Tervetuloa!

Come and learn Finnish together with your child! The course is aimed at parents of babies and young children. During the course we will learn Finnish in a relaxed, child-friendly atmosphere. You will also get a chance to get to know other parents. Please bring a seat or a blanket for your baby. Children also need to be enrolled on the course. No course fee will be charged from children. Welcome!

Suomea lasten kanssa - Finnish with children


SUOMEN ALKEISKURSSIT Beginners´ courses

Suomen alkeet
BEGINNERS’ COURSE (perustaso/level A1)
 • 31.8.–23.11.2020, 11.1.–19.4.2021
 • ma / Mon 10.00-11.30
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, Lohja
 • Lehtiö Sara
 • 50 oppituntia / lessons, 66 €
 • Ilmoittautuminen 5.8. alkaen
  Enrolment starts on 5 August 2020

Oppikirja: Suomen mestari 1 (uudistettu laitos 2020), kpl 1-9. Harjoitellaan suomen kielen perusteita, keskeistä sanastoa, puhetilanteita ja kielioppia. Aiheina mm. tutustuminen, koti ja perhe, päivärutiinit ja asuminen. Sopii vasta-alkajille.

Book: Suomen mestari 1 (published 2020), ch. 1-9. During this course we will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation, speaking and grammar. Topics: introductions, family, daily routine and living. Beginners’ course.

Suomen alkeet
BEGINNERS’ COURSE (perustaso/level A1)
 • 31.8.–23.11.2020
 • ma / Mon 16.00–17.30
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, Lohja
 • Haavisto Anja-Riitta
 • 24 oppituntia / lessons, 37 €
 • Ilmoittautuminen 5.8. alkaen
  Enrolment starts on 5 August 2020

Oppikirja: Suomen mestari 1 (uudistettu laitos 2020), kpl 1 alkaen. Suomea aivan alkeista. Harjoittelemme suomen kielen perusteita, puhumista, arkielämän tilanteita ja sanastoa suomeksi. Sopii vasta-alkajille.

Book: Suomen mestari 1 (published 2020), from ch. 1 onwards. Come and learn Finnish from the very beginning. During this course we will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation, speaking and grammar. Our focus will be on everyday language. Beginners’ course.


Suomen intensiiviset alkeet
Intensive Beginners’ course (perustaso/level A1)
 • 31.8.–25.11.2020
 • ma, ke / Mon, Wed 10.00–11.30
 • Toimipaikka avoin, Nummela
 • Deichmann Tanja
 • 48 oppituntia / lessons, 66 €
 • Ilmoittautuminen 5.8. alkaen
  Enrolment starts on 5 August 2020

Oppikirja: Suomen mestari 1 (uudistettu laitos 2020), kpl 1-9. Tule opiskelemaan suomea tehokkaasti kaksi kertaa viikossa: suomen kielen perusteita, keskeistä sanastoa, puhetilanteita ja kielioppia. Aiheina mm. tutustuminen, koti ja perhe, päivärutiinit ja asuminen. Sopii vasta-alkajille.

Book: Suomen mestari 1 (published 2020), ch. 1-5. Come and learn Finnish effectively twice a week. During this course we will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation, speaking and grammar. Topics such as introductions, family, daily routine and living. Beginners’ course.

Suomen intensiiviset alkeet
Intensive beginners’ course (perustaso/level A1)
 • 1.9.–26.11.2020
 • ti, to / Tue, Thu 17.00–18.30
 • Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, Nummela
 • Leväniemi Pirjo
 • 48 oppituntia / lessons, 66 €
 • Ilmoittautuminen 5.8. alkaen
  Enrolment starts on 5 August 2020

Oppikirja: Suomen mestari 1 (uudistettu laitos 2020), kpl 1-9. Sisältö sama kuin edellä.

Book: Suomen mestari 1 (published 2020), ch. 1-9.
See course description above.

 


SUOMEN PERUS- JA JATKOKURSSIT Basic and continuation courses

Suomen alkeiden jatko 1
BASIC COURSE 1 (perustaso/level A1)
 • 1.9.–26.11.2020
 • ti, to / Tue, Thu 18.45–20.15
 • Kuoppanummen koulukeskus,
  Kuoppanummentie 18, Nummela
 • Leväniemi Pirjo
 • 48 oppituntia / lessons, 66 €
 • Ilmoittautuminen 5.8. alkaen
  Enrolment starts on 5 August 2020

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 6-9 (uudistettu laitos 2020). Harjoitellaan suomen kielen perusteita ja kartutetaan sanavarastoa. Paljon keskusteluharjoituksia. Aiheina mm. asuminen, matkustaminen, ruoka ja juoma, juhlat ja työ. Sopii noin vuoden suomea opiskelleille.

Book: Suomen mestari 1 (published 2020), ch. 6-9.Come and continue your Finnish studies and learnmore vocabulary and grammar, and practice everyday speaking situations. Topics e.g. travel, food, holidays, celebrations and work. For those who have studied Finnish for about 1 year.

12011421 | Enrol
Suomen peruskurssi 1
CONTINUATION COURSE 1 (perustaso/level A2)
 • 31.8.–23.11.2020, 11.1.–19.4.2021
 • ma / Mon 12.00–13.30
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, Lohja
 • Lehtiö Sara, 50 oppituntia / lessons, 66 €
 • Ilmoittautuminen 5.8. alkaen
  Enrolment starts on 5 August 2020

Oppikirja: Suomen mestari 2. Laajennetaan suomen sanavarastoa ja opitaan uusia rakenteita. Aiheina virastossa asiointi, juhlat ja tavat. Kieliopissa mm. perfekti, pluskvamperfekti. Paljon suullisia harjoituksia. Sopii n. 3 vuotta suomea opiskelleille.

Book: Suomen mestari 2. During this course we will focus on expanding vocabulary and learning more grammar structures. We will cover topics such as communication with authorities, celebrations and customs. For those who have studied Finnish for about 3 years.

Suomen peruskurssi 2
CONTINUATION COURSE 2 (perustaso/level A2)
 • 3.9.–26.11.2020
 • to / Thu 16.00–17.30
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, Lohja
 • Deichmann Tanja
 • 24 oppituntia / lessons, 37 €
 • Ilmoittautuminen 5.8. alkaen
  Enrolment starts on 5 August 2020

Oppikirja: Suomen mestari 3, kpl 1-4. Tule jatkamaan suomen opiskelua. Aiheina mm. kierrätys, yhteiskunta ja sähköposti. Käydään läpi monentyyppisiä tekstejä, laajennetaan sanavarastoa ja opitaan uusia rakenteita. Kurssi sisältää paljon suullisia harjoituksia. Sopii n. 4 vuotta suomea opiskelleille.

Book: Suomen mestari 3, ch. 1-4. During this course we will focus on reading and writing different text types, expanding vocabulary and learning more grammar. We will cover topics such as recycling, society and e-mail. For those who have studied Finnish for about 4 years.

Suomen jatkokurssi 3 keskustelukurssi (A2-B1)
 • 1.9.–24.11.2020
 • ti / Tue 16.00–17.30
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, Lohja
 • Deichmann Tanja
 • 24 oppituntia / lessons, 37 €
 • Ilmoittautuminen 5.8. alkaen
  Enrolment starts on 5 August 2020

Suomen keskustelukurssi, jolla syvennetään sanastoa ja tarvittaessa kielioppiakin. Harjoittelemme myös kuullun ymmärtämistä ja puhetaitoja erilaisissa tilanteissa. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle.

suomen-kurssi-finnish-course