SUOMEN ERIKOISKURSSIT
Special courses

12017414 | Enrol
Suomen alkeiden intensiivikertaus
(perustaso/level A1)
 • 11.1.–14.1.2021
 • ma-to / Mon-Thu 17.00–18.30
 • Kuoppanummen koulukeskus,
  Kuoppanummentie 18, Nummela
 • Leväniemi Pirjo
 • 8 oppituntia / lessons, 20 €
 • Ilmoittautuminen 11.11. alkaen
  Enrolment starts on 11 November 2020

Tule kertaamaan suomen alkeita intensiivisesti!

Come and review basic Finnish within an intensive course. Opettajan materiaali/Teacher’s material.

12011416 | Enrol
Suomea lasten kanssa B
FINNISH WITH CHILDREN (perustaso/level A1)
 • 19.1.–20.4.2021
 • ti / Tue 12.00–13.30
 • Moision päiväkoti, Kurjenkatu 12-14, Lohja
 • Deichmann Tanja
 • 26 oppituntia / lessons, 43 €
 • Ilmoittautuminen 11.11. alkaen
  Enrolment starts on 11 November 2020

Tule oppimaan suomea yhdessä lapsesi kanssa! Kurssi on tarkoitettu pienten lasten ja vauvojen vanhemmille. Kurssilla opitaan suomea rennossa ilmapiirissä lapset huomioiden. Samalla pääset tutustumaan muihin vanhempiin. Ota vauvalle mukaan turvakaukalo tai alusta. Myös lasten tulee ilmoittautua. Lapsista ei makseta kurssimaksua. Tervetuloa!

Come and learn Finnish together with your child! The course is aimed at parents of babies and young children. During the course we will learn Finnish in a relaxed, child-friendly atmosphere. You will also get a chance to get to know other parents. Please bring a seat or a blanket for your baby. Children also need to be enrolled on the course. No course fee will be charged from children. Welcome!

Suomea lasten kanssa -kurssilla Hiiden Opistossa.

 


SUOMEN ALKEISKURSSIT
Beginners´ courses

12011419 | Enrol
Suomen alkeita kotisohvalta
FINNISH FOR BEGINNERS FROM THE CONFORT OF YOUR HOME (perustaso/level A1)
 • 19.1.–20.4.2021
 • ti / Tue 17.00–18.30
 • Toimipaikka avoin
 • Tanja Deichmann
 • 26 oppituntia / lessons, 43 €
 • Ilmoittautuminen 11.11. alkaen
  Enrolment starts on 11 November 2020

Oppikirja: From Start to Finnish. Tule opiskelemaan suomea rennosti verkossa. Kurssilla opiskellaan suomen kielen alkeita tehokkaasti. Harjoitellaan perussanastoa ja arkielämän puhetilanteita. Sopii vasta-alkajille ja hieman suomea opiskelleille. Opetuskieli englanti ja suomi.

Book: From Start to Finnish. Come and learn Finnish online in an easygoing atmosphere! During this course we will practice basic Finnish vocabulary and everyday speaking situations. For beginners and for those who already know some Finnish. Teaching language English and Finnish.

12017416 | Enrol
Suomen intensiiviset alkeet
INTENSIVE BEGINNERS’ COURSE (perustaso/level A1)
 • 18.1.–26.4.2021
 • ma, ke / Mon, Wed 10.00–11.30
 • Vihdin pääkirjasto, Pisteenkaari 9, 03100 NUMMELA
 • Deichmann Tanja
 • 52 oppituntia / lessons, 66 €
 • Ilmoittautuminen 11.11. alkaen
  Enrolment starts on 11 November 2020

Oppikirja: Suomen mestari 1 (uudistettu laitos 2020), kpl 1-9. Tule opiskelemaan suomea tehokkaasti kaksi kertaa viikossa: suomen kielen perusteita, keskeistä sanastoa, puhetilanteita ja kielioppia. Aiheina mm. tutustuminen, koti ja perhe, päivärutiinit ja asuminen. Sopii vasta-alkajille.

Book: Suomen mestari 1 (published 2020), ch. 1-5. Come and learn Finnish effectively twice a week. During this course we will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation, speaking and grammar. Topics such as introductions, family, daily routine and living. Beginners’ course.


SUOMEN PERUS- JA JATKOKURSSIT
Basic and continuation courses

12011418 | Enrol
Suomen alkeiden jatko 1
BASIC COURSE 1 (perustaso/level A1)
 • 18.1.–26.4.2021
 • ma / Mon 16.00–17.30
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, Lohja
 • Haavisto Anja-Riitta
 • 26 oppituntia / lessons, 43 €
 • Ilmoittautuminen 11.11. alkaen
  Enrolment starts on 11 November 2020

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 6-9 (uudistettu laitos 2020). Harjoitellaan suomen kielen perusteita ja kartutetaan sanavarastoa. Paljon keskusteluharjoituksia. Aiheina mm. asuminen, matkustaminen, ruoka ja juoma, juhlat ja työ. Sopii noin vuoden suomea opiskelleille.

Book: Suomen mestari 1 (published 2020), ch. 6-9. Come and continue your Finnish studies and learn more vocabulary and grammar, and practice everyday speaking situations. Topics e.g. travel, food, holidays, celebrations and work. For those who have studied Finnish for about 1 year.

12017420 | Enrol
Suomen alkeiden jatko 2
BASIC COURSE 2 (perustaso/level A1)
 • 18.1.–21.4.2021
 • ma, ke / Mon, Wed 17.00–18.30
 • Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, Nummela
 • Leväniemi Pirjo
 • 50 oppituntia / lessons, 66 €
 • Ilmoittautuminen 11.11. alkaen
  Enrolment starts on 11 November 2020

Oppikirja: Suomen mestari 2, kpl 1 alkaen. Laajennetaan suomen sanavarastoa ja opitaan uusia rakenteita. Aiheina mm. matkailu, harrastukset ja lääkärissä asiointi. Paljon suullisia harjoituksia. Sopii n. 2 vuotta suomea opiskelleille.

Book: Suomen mestari 2, from ch. 1 onwards. During this course, we will focus on expanding vocabulary and learning more grammar structures. We will cover topics such as travelling, hobbies and visiting the doctor. For those who have studied Finnish for about 2 years.

12011423 | Enrol
Suomen peruskussi 2
CONTINUATION COURSE 2 (perustaso/level A2)
 • 21.1.–29.4.2021
 • to / Thu 16.00–17.30
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, Lohja
 • Deichmann Tanja
 • 26 oppituntia / lessons, 43 €
 • Ilmoittautuminen 11.11. alkaen
  Enrolment starts on 11 November 2020

Oppikirja: Suomen mestari 3, kpl 5-8. Opiskellaan lisää suomea. Aiheina mm. kulttuurierot ja stereotypiat sekä kodintekniikka. Käydään läpi monentyyppisiä tekstejä ja opitaan uusia rakenteita. Kurssi sisältää paljon suullisia harjoituksia. Sopii 4-5 vuotta suomea opiskelleille.

Book: Suomen mestari 3, ch. 5-8. Let’s learn more Finnish. We will cover topics such as cultural differences and stereotypes, and home electronics. We will read different text types and learn new structures. For those who have studied Finnish for four to five years