Maahanmuuttajaopetuksen kehittämishanke Hiiden Opistossa 2013-2019

Opetushallitus rahoittaa Hiiden Opiston maahanmuuttajaopetuksen kehittämistä edelleen. Hankkeen ansiosta olemme lisänneet maahanmuuttajille suunnattua opetustamme. Se näkyy tarjonnassamme Learn and Link -logon alla. Hankkeesta lisätietoja antaa maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori Tanja Deichmann:

Immigrant education development project at Hiiden Opisto 2013–2019

The National Board of Education finances further development of immigrant education at Hiiden Opisto. Thanks to this project we have been able to increase our course selection, gathered under the name Learn and Link. For more information about the project, please contact immigrant education coordinator Tanja Deichmann:

Проект развития обучения иммигрантов в Hiiden opisto 2013–2019

Министерство просвещения продолжает финансировать проект обучения иммигрантов в Hiiden opisto. Благодаря проекту мы увеличили курсовой выбор для иммигрантов, собранный под логотипом Learn and Link. Дополнительную информацию может дать координатор проекта Таня Дойчманн: