34051406 ILMOITTAUDU | ENROL
Aloittelijan tietokonekurssi maahanmuuttajille
BEGINNER’S COMPUTER COURSE FOR IMMIGRANTS
 • 17.9.–12.11.2019
 • ti/Tue 16.30–19.00
 • Luksia, Nummentie 6, LOHJA
 • Terävä Eija
 • 24 oppituntia / lessons, 37 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaen
  Enrolment starts on 8 August 2019
 • Ilmoittautuminen 3.9.2019 mennessä
  Enrolment by 3 September 2019

Käymme rauhallisesti aivan alusta lähtien tietokoneen ja ohjelmien käytön perusasioita sekä tekstinkäsittelyn ja Internetin käytön alkeita. 1) Tietokoneen ja ohjelmien käynnistäminen, hiiren käyttö, kirjoittaminen, tulostaminen. 2) Ergonomian perusohjeet 3) Windows 10 -käyttöjärjestelmään tutustuminen. 4) Internetin käyttöä jokapäiväisessä elämässä: tiedonlähteet, kartat ja muut mielenkiintoiset internet-sivut tulevat tutuksi. 5) Perustamme oman ilmaisen sähköpostin ja harjoittelemme sen käyttöä. Sähköpostista tallennamme valokuvia ja asiakirjoja kansioihin ja lähetämme niitä eteenpäin.

We will learn basic skills of using the computer and software, word processors and the Internet. 1) Starting the computer and programs, using the mouse, writing and printing. 2) General guidelines of ergonomics. 3) Introduction to Windows 10 operating system. 4) Using the Internet in everyday life: familiarizing with information sources, maps and other interesting web pages. 5) We will create a free personal email account and practice using it, including saving images and documents from email in folders and sending them forward.

 

tietotekniikan-peruskurssi-Hiiden-Opisto