34051296 ILMOITTAUDU | ENROL
Aloittelijan tietokonekurssi maahanmuuttajille
BEGINNER’S COMPUTER COURSE FOR IMMIGRANTS A
 • 18.9.–20.11.2018
 • ti/Tue16.30–19.00
 • Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOHJA
 • Aivar Joon
 • 27 oppituntia / lessons, 59 €
 • Ilmoittautuminen 9.8. alkaen
  Enrolment starts on 9 August 2018

Käymme rauhallisesti aivan alusta lähtien tietokoKäymme rauhallisesti aivan alusta lähtien tietokoneen ja ohjelmien käytön perusasioita sekä tekstinkäsittelyn ja Internetin käytön alkeita. 1) Tietokoneen ja ohjelmien käynnistäminen, hiiren käyttö, kirjoittaminen, tulostaminen. 2) Ergonomian perusohjeet 3) Windows 10 -käyttöjärjestelmään tutustuminen. 4) Internetin käyttöä jokapäiväisessä elämässä: pankkipalvelut, tiedonlähteet, kartat ja muut mielenkiintoiset internet-sivut tulevat tutuksi. 5) Perustamme oman ilmaisen sähköpostin ja harjoittelemme sen käyttöä. Sähköpostista tallennamme valokuvia ja asiakirjoja kansioihin ja lähetämme niitä eteenpäin. 6) Kurssilla näet myös, miten digikamera tai älypuhelin liitetään tietokoneeseen ja kuinka kuvat saa siirrettyä koneelle ja miten kuvakansioita hallitaan.

We will learn basic skills of using the computer and software, word processors and the Internet. 1) Starting the computer and programs, using the mouse, writing and printing. 2) General guidelines of ergonomics. 3) Introduction to Windows 10 operating system. 4) Using the Internet in everyday life: familiarizing with bank services, information sources, maps and other interesting web pages. 5) We will create a free personal email account and practice using it, including saving images and documents from email in folders and sending them forward. 6) During this course you will also see how to connect a digital camera or a smartphone to the computer and how to transfer images to the computer and to manage image files.

divider10

34057294 ILMOITTAUDU | ENROL
Aloittelijan tietokonekurssi maahanmuuttajille
BEGINNER’S COMPUTER COURSE FOR IMMIGRANTS B
 • 10.9.–5.11.2018
 • ma/Mon 16.00–18.30
 • Opistotalo, Kanervasali, Karhumäenpolku 5, NUMMELA
 • Munukka Ilona
 • 21 oppituntia / lessons, 49 €
 • Ilmoittautuminen 9.8. alkaen
  Enrolment starts on 9 August 2018

Sisältö sama kuin edellä. Opetusta ei ole 15.10 ja 22.10.
See course description above. No teaching on 15.10. and 22.10.

 

windows-10-tietokonekurssi-maahanmuuttajille-Hiiden-Opisto

divider10

34057308 ILMOITTAUDU | ENROL
Oman tarinan ilmaisua valokuvin
MY STORY IN PICTURES
 • 10.3.–17.3.2019
 • su/Sun 10.00–16.45
 • Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA
 • Koski Jari
 • 16 oppituntia / lessons, 39 €
 • Ilmoittautuminen 14.11. alkaen
  Enrolment starts on 14 November 2018

Kurssilla maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset oppivat ilmaisemaan itseään ja kertomaan valokuvan keinoin omia ja perheidensä tarinoita. Kurssi on käytännönläheinen - opiskelemme valokuvauksen perusteita ja ilmaisua. Samalla opitaan kohtaamaan ennakkoluuloja ja lisäämään kulttuurien välistä ymmärrystä. Kurssilla voit käyttää omaa kameraa tai kännykkää. Sopii kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille.

We will learn how to express ourselves and how to tell our own and our families´ stories through photography. The course is very practical – we will learn about the basics of photography and photographic expression. At the same time, we learn how to encounter prejudice and how to increase intercultural understanding. You can use your own camera or your phone.

 

videokuvauskurssi-maahanmuuttajille-Hiiden-Opisto

divider10