Kielikurssien tasot

Opistossa määritellään kielten opetuksen tavoitteet eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukaan. Taitotaso kertoo mitä kielenkäyttäjä osaa tehdä kielellä olipa taidot hankittu sitten käytännössä tai kieltä opiskellen. Valitessasi kielikurssia itsellesi, vertaa omaa kielitaitoasi alla olevaan taitotasokuvaukseen. Opiston internetsivuilta löydät lisätietoa kurssitasoista.

Language course levels

At Hiiden Opisto, language teaching objectives are defined according to the proficiency levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The proficiency level indicates what the language user can do in the language evaluated, whether these skills have been achieved in practice or through studying. There is more information about course levels on the web pages of Hiiden Opisto.

Kielikurssien tasot

divider10

Suomen kielen kurssit | Finnish courses

SUOMEN ERIKOISKURSSIT | Special courses in Finnish

12011233 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen intensiivinen viikko
INTENSIVE BEGINNERS´ WEEK (perustaso/level A1)
 • 27.8.–30.8.2018
 • ma/Mon, ti/Tue, ke/Wed, to/Thu 10.00–14.00
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, LOHJA
 • Haavisto Anja-Riitta
 • 20 oppituntia / lessons, 35 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaen
  Enrolment starts on 8 August 2018

Kurssilla opiskellaan suomen kielen alkeita tehokkaasti. Harjoitellaan perussanastoa ja arkielämän puhetilanteita. Sopii vasta-alkajille ja hieman  uomea opiskelleille. Opettajan materiaali.

During this intensive course we will practice basic Finnish vocabulary and everyday speaking situations. For beginners and for those who already
know some Finnish. Teacher’s material.

12011236 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomea lasten kanssa
FINNISH WITH CHILDREN (perustaso/level A1)
 • 4.9.–27.11.2018
 • ti/Tue 12.00–13.30
 • Moision avoin päiväkoti Aallokko, Kurjenkatu 12-14, LOHJA
 • Deichmann Tanja
 • 24 oppituntia / lessons, 35 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaen
  Enrolment starts on 8 August 2018

Tule oppimaan suomea yhdessä lapsesi kanssa! Kurssi on tarkoitettu pienten lasten ja vauvojen vanhemmille. Kurssilla opitaan suomea rennossa ilmapiirissä lapset huomioiden. Samalla pääset tutustumaan muihin vanhempiin, ja oppituntien jälkeen voit jäädä viettämään aikaa avoimeen päiväkoti
Aallokkoon. Ota vauvalle mukaan turvakaukalo tai alusta. Tervetuloa!

Come and learn Finnish together with your child! The course is aimed at parents of babies and young children. During the course we will learn Finnish in a relaxed, child-friendly atmosphere. You will also get a chance to get to know other parents, and after the lessons you can stay and spend some time at the daycare centre. Please bring a seat or a blanket for your baby. Welcome!

 

SUOMEN ALKEISKURSSIT Beginners´ courses in Finnish

12011242 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen alkeet
BEGINNERS´ COURSE (perustaso/level A1)
 • 10.9.–3.12.2018
 • ma/Mon 16.00–17.30
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, LOHJA
 • Haavisto Anja-Riitta
 • 24 oppituntia / lessons, 35 €
  Ilmoittautuminen 8.8. alkaen
  Enrolment starts on 8 August 2018

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 1 alkaen. Suomea aivan alkeista. Harjoittelemme suomen kielen perusteita, puhumista, arkielämän tilanteita ja sanastoa suomeksi. Sopii vasta-alkajille.

Book: Suomen mestari 1, from ch. 1 onwards. Come and learn Finnish from the very beginning. During this course we will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation, speaking and grammar. Our focus will be on everyday language. Beginners’ course.

Suomen intensiivinen viikko

divider10

12011245 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen intensiiviset alkeet
INTENSIVE BEGINNERS´ COURSE (perustaso/level A1)
 • 10.9.–3.12.2018
 • ma/Mon 10.00-11.30, to/Thu 12.30–14.00
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, LOHJA
 • Haavisto Anja-Riitta
 • 46 oppituntia / lessons, 59 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaen
  Enrolment starts on 8 August 2018

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 1-5. Tule opiskelemaan suomea tehokkaasti kaksi kertaa viikossa. Harjoitellaan suomen kielen perusteita, keskeistä sanastoa, puhetilanteita ja kielioppia. Aiheina mm. tutustuminen, koti ja perhe, päivärutiinit ja asuminen. Sopii vasta-alkajille.

Book: Suomen mestari 1, ch. 1-5. Come and learn Finnish effectively twice a week. During this course we will practice basic Finnish vocabulary, pronunciation, speaking and grammar. We will cover topics such as introductions, family, daily routine and living. Beginners’ course.

divider10

12011332 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen intensiiviset alkeet
INTENSIVE BEGINNERS´ COURSE (perustaso/level A1)
 • 21.1.–15.4.2019
 • ma/Mon 10.00–11.30, to/Thu 12.30–14.00
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, LOHJA
 • Haavisto Anja-Riitta
 • 46 oppituntia / lessons, 59 €
 • Ilmoittautuminen 14.11. alkaen
  Enrolment starts on 14 November 2018

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 1-5. Kurssin sisältö sama kuin edellä.
Book: Suomen mestari 1, ch. 1-5. See course description above.

divider10
12017230 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen intensiiviset alkeet
INTENSIVE BEGINNERS´ COURSE (perustaso/level A1)
 • 3.9.–28.11.2018
 • ma/Mon, ke/Wed 10.00–11.30
 • Kaarikeskuksen takkahuone, Pisteenkaari 13-15, NUMMELA
 • Deichmann Tanja
 • 48 oppituntia / lessons, 63 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaen
  Enrolment starts on 8 August 2018

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 1-5. Kurssin sisältö sama kuin edellä.
Book: Suomen mestari 1, ch. 1-5. See course description above.

divider10
12017233 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen intensiiviset alkeet
INTENSIVE BEGINNERS´ COURSE (perustaso/level A1)
 • 3.9.–28.11.2018
 • ma/Mon 17.15–18.45, ke/Wed 18.00–19.30
 • Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA
 • Leväniemi Pirjo
 • 48 oppituntia / lessons, 63 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaenEnrolment starts on 8 August 2018

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 1-5. Kurssin sisältö sama kuin edellä.
Book: Suomen mestari 1, ch. 1-5. See course description above.

divider10
12017340 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen intensiiviset alkeet
INTENSIVE BEGINNERS´ COURSE (perustaso/level A1)
 • 21.1.–15.4.2019
 • ma/Mon, ke/wed 10.00–11.30
 • Kaarikeskuksen takkahuone, Pisteenkaari 13-15, NUMMELA
 • Deichmann Tanja
 • 48 oppituntia / lessons, 63 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaenEnrolment starts on 8 August 2018

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 1-5. Kurssin sisältö sama kuin edellä.
Book: Suomen mestari 1, ch. 1-5. See course description above.

divider10
12017343 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen intensiiviset alkeet
INTENSIVE BEGINNERS´ COURSE (perustaso/level A1)
 • 21.1.–15.4.2019
 • ma/Mon 17.15–18.45, ke/wed 18.00–19.30
 • Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA
 • Leväniemi Pirjo
 • 46 oppituntia / lessons, 59 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaen
  Enrolment starts on 8 August 2018

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 1-5. Kurssin sisältö sama kuin edellä.
Book: Suomen mestari 1, ch. 1-5. See course description above.

divider10

SUOMEN JATKOKURSSIT Basic and continuation courses in Finnish

12011334 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen alkeiden jatko 1
BASIC COURSE 1 (perustaso/level A2)
 • 21.1.–15.4.2019
 • ma/Mon 16.00–17.30
 • Hiiden Opisto, Karstuntie 17, LOHJA
 • Haavisto Anja-Riitta
 • 24 oppituntia / lessons, 35 €
 • Ilmoittautuminen 14.11. alkaen
  Enrolment starts on 14 November 2018

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 6-9. Harjoitellaan suomen kielen perusteita ja kartutetaan sanavarastoa. Paljon keskusteluharjoituksia. Aiheina mm. asuminen, matkustaminen, ruoka ja juoma, juhlat ja työ. Sopii noin vuoden suomea opiskelleille.

Book: Suomen mestari 1, ch. 6-9. Come and continue your Finnish studies. During this course we will learn more vocabulary and grammar. We will also practice everyday speaking situations. Our topics include travel, food, holidays, celebrations and work. For those who have studied Finnish for about one year.

12017236 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen alkeiden jatko 1
BASIC COURSE 1 (perustaso/level A2)
 • 6.9.–29.11.2018
 • to/Thu 17.15–18.45
 • Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA
 • Leväniemi Pirjo
 • 24 oppituntia / lessons, 35 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaen
  Enrolment starts on 8 August 2018

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 6-9. Kurssin sisältö sama kuin edellä.
Book: Suomen mestari 1, ch. 6-9. See course description above.

12017346 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen alkeiden jatko 1
BASIC COURSE 1 (perustaso/level A2)
 • 24.1.–25.4.2019
 • to/Thu 17.15–18.45
 • Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA
 • Leväniemi Pirjo
 • 24 oppituntia / lessons, 35 €
 • Ilmoittautuminen 14.11. alkaen
  Enrolment starts on 14 November 2018

Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 6-9. Kurssin sisältö sama kuin edellä.
Book: Suomen mestari 1, ch. 6-9. See course description above.

12011248 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen alkeiden jatko 2
BASIC COURSE 2 (perustaso/level A2)
 • 5.9.–28.11.2018
 • ke/Wed 16.00–17.30
 • Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
 • Haavisto Anja-Riitta
 • 24 oppituntia / lessons, 35 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaen
  Enrolment starts on 8 August 2018

Oppikirja: Suomen mestari 2, kpl 1 alkaen. Laajennetaan suomen sanavarastoa ja opitaan uusia rakenteita. Aiheina mm. matkailu, harrastukset ja lääkärissä asiointi. Paljon suullisia harjoituksia. Sopii n. 2 vuotta suomea opiskelleille.

Book: Suomen mestari 2, from ch. 1 onwards. During this continuation course we will focus on expanding our vocabulary and learning more grammar structures. We will cover topics such as travelling, hobbies and visiting the doctor. For those who have studied Finnish for about two years.

12017239 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen alkeiden jatko 2
BASIC COURSE 2 (perustaso/level A2)
 • 6.9.–29.11.2018
 • to/Thu 19.00–20.30
 • Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA
 • Leväniemi Pirjo
 • 24 oppituntia / lessons, 35 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaen
  Enrolment starts on 8 August 2018

Oppikirja: Suomen mestari 2, kpl 1 alkaen. Kurssin sisältö sama kuin edellä.
Book: Suomen mestari 2, from ch. 1 onwards. See course description above.

12011251 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen peruskurssi 1
CONTINUATION COURSE 1
(perustaso/level A2)
 • 6.9.–29.11.2018
 • to/Thu 16.00-17.30
 • Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
 • Haavisto Anja-Riitta
 • 24 oppituntia / lessons, 35 €
 • Ilmoittautuminen 8.8. alkaen
  Enrolment starts on 8 August 2018

Oppikirja: Suomen mestari 3, kpl 4-5. Tule jatkamaan suomen opiskelua! Aiheina mm. sähköposti ja perhe-elämä. Käydään läpi monentyyppisiä tekstejä ja opitaan uusia rakenteita. Kurssi sisältää paljon suullisia harjoituksia. Sopii 4-5 vuotta suomea opiskelleille.

Book: Suomen mestari 3, ch. 4-5. Come and continue your Finnish studies! We will cover topics such as e-mail and family life. We will read different text types and learn new structures. For those who have studied Finnish for four to five years.

12011336 ILMOITTAUDU | ENROL
Suomen peruskurssi 2
CONTINUATION COURSE 2
(perustaso/level A2)
 • 24.1.–25.4.2019
 • to/Thu 16.00-17.30
 • Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA
 • Haavisto Anja-Riitta
 • 24 oppituntia / lessons, 35 €
 • Ilmoittautuminen 14.11. alkaen
  Enrolment starts on 14 November 2018

Oppikirja: Suomen mestari 3, kpl 6-8. Opiskellaan lisää suomea. Aiheina mm. kulttuurierot ja stereotypiat sekä kodintekniikka. Käydään läpi monentyyppisiä tekstejä ja opitaan uusia rakenteita. Kurssi sisältää paljon suullisia harjoituksia. Sopii 4-5 vuotta suomea opiskelleille.

Book: Suomen mestari 3, ch. 6-8. Let´s learn more Finnish. We will cover topics such as cultural differences and stereotypes, and home electronics. We will read different text types and learn new structures. For those who have studied Finnish for four to five years.